<div align="center"> <h1>_Z-a-m-b-r-o-w-e-k_</h1> <h3>bez opisu :)</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.polchat.pl/chat/?room=_Z-a-m-b-r-o-w-e-k_" rel="nofollow">http://www.polchat.pl/chat/?room=_Z-a-m-b-r-o-w-e-k_</a></p> </div>